Viet Phong Mekong : Sản Phẩm và Dịch Vụ

1- Dịch vụ Du Lịch

2- Dịch vụ Nông nghiệp, nông thôn : Cung cấp cây giống, con giống, phân bón hữu cơ, hệ thống tưới tự động, đất trồng cây.

Mua bán nông sản : Trái cây tươi, rau củ.

3- Kỹ Thuật : Trang thiết bị, máy móc nông, công nghiệp

phone 0918285522 ( zalo) - www.vietphongmekong.com.vn


2- Dịch vụ nông nghiệp, nông thôn : cung cấp cây giống, con giống, phân bón hữu cơ, đất trồng cây.


Cây giống, con giống

Phân hữu cơ, phân chuồng, phân trùn quế , thủy canh


3 - Kỹ Thuật : Xây dựng, cung cấp máy móc , thiết bị nông công nghiệp

Thiết bị điện